© 2012 - Všechna práva vyhrazena


systém hliníkových profilů
3 komorový systém profilů s kvalitními spoji, vysoká stabilita a optimální tepelná izolace

tepelná izolace
přizpůsobení hodnoty U skrz modulární stavbu izolačních zón

pohledové šířky
vnější pohledová šířka rámu od 50 mm, okenního křídla od 33 mm
plošně lícující rám s křídlem v exteriéru

nízký bezbariérový práh u balkónových dveří

kování
okenní křídla s kovací drážkou euro (21/10-10 mm) pro běžná táhlová kování
alternativní okenní křídlo s drážkou euro (12/18-9 mm) pro běžná kování z plastových oken
možnost objektového kování pro křídla o hmotnosti do 300 kg

systémy těsnění
vysoká těsnost, těsnení pro zasklívání zvenku, středová těsnění s rohy nebo formou vulkanizovaného rámu, křídlo s otočným dorazovým těsněním

odvodnění
skryté, odsazené odvodnění v křídle, skryté odvodnění rámu
tvarové komponenty pro zatěsnění konstrukce

ochrana proti hluku
vysoká protihluková ochrana ve spojení se speciálním sklem

bezpečnost
vysoká bezpečnost při použití speciálního kování a speciálních skel WK 1-3

spoj tepelně-izolačních můstků
Spoj hliníkových komor a izolačních můstků je vyráběný průmyslově z polyamidových izolátorů zesílených skelným vláknem s lepícím provazem a zajišťuje tak vysokou tepelnou izolaci.

tlouštka skel
v rámu lze osadit sklo až do 52 mm, v křídle až do 68 mm
Profil D92 UD
Tento hliníkový profil se svým modulárním uspořádáním nabízí tento systém řadu variant pro sestavení. Vzhled a užitné vlastnosti lze snadno přizpůsobit změněným schopnostem nebo novým požadavkům uživatelů. Tyto možnosti přitom nijak neovlivňují vlastnosti z hlediska výkonnosti či funkčního ovládání. Dveřní systém funguje jako stavebnice, sestavená z konstrukce redukované na stavební díly s malým množstvím dílů příslušenství. Dveře D92 jsou díky svému mimořádnému technickému řešení předurčeny pro použití do pasivních a nízkoenergetických domů. 
Profil D72

Dveřní systém heroal D 72 nabízí funkční mnohostrannost s mnoha způsoby otevírání při zachování hodnot tepelné izolace a statiky, které jsou typické pro řešení systémů heroal. Systém heroal je vhodný do frekventovaných vstupních prostorů, průmyslových objektů, bytových domů nebo rodinných domů. Dveře jsou vhodné pro použití jako panikový nebo únikový dveřní uzávěr.
Profil D65

Dveřní systém heroal D 65 poskytuje široké spektrum řešení díky variabilním plošně lícujícím vnějším pohledovým šířkám rámů pro dveře otvíravé dovnitř i ven včetně únikových dveří.
Profil D50C
 
Systém heroal D50C umožňuje různé způsoby otvírání u atraktivních a vícefunkčních dělících prvků a systémů dělících příček stěn v interiéru.
Profil S77HI
 
Profilová řada HEROAL S77 HI je hliníkový profilový systém pro tepelně-izolovaná zdvižně-posuvná okna a dveře. Vykazuje velkou různorodost pohledových šířek profilů, je kompatibilní s jinými systémy heroal a nabízí téměř neomezený výběr povrchů. Se systémem heroal S 77 je možné realizovat také víceproudové varianty uspořádání a bezbariérová zařízení. Speciální geometrie křídlových profilů zaručují splnění všech požadavků a úkolů kladených na teplotní izolaci při všech velikostech a hmotnostech křídel.

HLINÍKOVÉ  DVEŘE  HEROAL

Profil S77HI
 
Profilová řada HEROAL S77 HI je hliníkový profilový systém pro tepelně-izolovaná zdvižně-posuvná okna a dveře. Vykazuje velkou různorodost pohledových šířek profilů, je kompatibilní s jinými systémy heroal a nabízí téměř neomezený výběr povrchů. Se systémem heroal S 77 je možné realizovat také víceproudové varianty uspořádání a bezbariérová zařízení. Speciální geometrie křídlových profilů zaručují splnění všech požadavků a úkolů kladených na teplotní izolaci při všech velikostech a hmotnostech křídel.
Profil S57
 
Profilová řada HEROAL S57 je hliníkový systém s přerušeným tepelným mostem pro zdvižně - posuvně dveře. Velmi úzké pohledové šířky dvou- nebo tříproudových zařízení s počtem až 6 pohyblivých křídel umožňují maximální dopad světla. Tepelně izolovaná konstrukce je vyráběna hospodárně a je vhodná stejně tak pro soukromou bytovou výstavbu jako pro výstavbu objektů.